جت فن
جت فن 1

جت فن


  • این محصول برای تخلیه گازهای آلاینده محیط پارکینگ با قدرت تخلیه بالا استفاده می‌شود.
  • نحوه استفاده این هواکش بدین صورت است که از ابتدای مسیر (دریک امتداد) و به صورت متوالی و با فواصل مورد نظر نصب شده و از یک سو مکش صورت می‌گیرد و از سوی دیگر هوا را با  فشار به طرف دریچه مکش دستگاه بعدی هدایت می‌نماید تا به انتهای مسیر برسد. بدنه این فن ‌ها به صورت استوانه‌ای و چهارگوش طراحی می شود.
  • مدل استوانه ای دارای فلنج در ابتدا و انتها جهت سهولت نصب بوده و انتقال نیرو به صورت مستقیم (کوپل مستقیم) می‌باشد.
  • کاربرد این نوع فن‌ها در تونل‌ها، کارخانه‌های سیمان و پارکینگ‌ها می‌باشد.