صداگیر

صداگیر


  • صداگیرهای کانالی در دو شکل گرد و چهارگوش ساخته می شوند که مناسب نصب در سیستم های کانال کشی رفت و برگشت اعم از ایرواشر، دستگاه هواساز و پکیج یونیت می باشند.
  • پره های صداگیر از جنس ورق آلومینیوم یا گالوانیزه مشبک بوده که داخل آنها توسط عایق پشم سنگ روکش دار و یا عایق های فومی انباشته می شود.
  • طول بلند پره ها و وجود عایق جذب صدا باعث می گردد دامنه امواج صوتی پس از عبور از صدا گیر کاهش یافته در نتیجه صدای موجود در محیط تا حدی (متناسب به فضای عملکرد) تقلیل یابد.