فن کانالی چهارگوش

فن کانالی چهارگوش


  • این نوع فن‌ها در مواردی که امکان و فضای استفاده از سانتریفوژ یا آکسیال نمی‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد و طبق درخواست مشتری با حجم هواهای مختلف قابل ساخت می‌باشد.
  • مزیت این دستگاه ها عدم نیاز به کانال کشی مجزا، دسترسی آسان و نزدیکی به دریچه خروجی بوده و در صورت نیاز جهت کاهش حداکثری صدا به صورت دوجداره تولید می گردد.

نمودار فنی: