پلاگ فن

پلاگ فن


  • این گروه از فن ها برحسب سفارش جهت نصب در داخل هواساز، کوره، خشک کن ها یا اتاقک هایی که نیاز به پخش شدن یکنواخت گرما در محیط را داشته باشند، یا در مکان هایی که نیاز به گردش هوا داشته باشند استفاده می شوند.
  • پروانه این گروه می تواند از نوع بکوارد یا فوروارد باشد.
  • انتقال نیرو در این نوع به دو صورت می باشد:
  1. مستقیم(Direct Drive):

پروانه مستقیماً بر روی شافت الکتروموتور نصب می گردد.

  1. فولی و تسمه (Belt Drive):

این دسته دارای حلزونی یا کانال نبوده و پروانه به صورت مستقیم در محیط قرار می گیرد.

نصب عایق جهت جلوگیری از انتشار حرارت و آسیب رساندن به الکتروموتور.

نمودار فنی: