تماس با ما

آدرس

دفتر مرکزی: تهران- بزرگراه رسالت- خیابان آیت شمالی- خیابان مظاهری- پلاک 135- واحد5-
کارخانه: جاجرود- منطقه صنعتی کمرد- شماره 165

تماس
  • 1681858916کد پستی
  • 77199259-77199334شماره تماس
  • 77498016 فکس